Coaching on the job

Directe koppeling tussen werken en leren.

De coach komt in de werksituatie en observeert  daar het gedrag. Aansluitend wordt  gereflecteerd op gedrag, houding en onderliggende drijfveren. Concrete voornemens worden geformuleerd en direct weer toegepast in de praktijk.
Coaching on the job kunt u ook  inzetten in combinatie met een training. Hiermee zorgt u voor betere borging van de trainingsresultaten in praktijk.

Voor coaching on the job kiest u bijvoorbeeld als u betere resultaten wilt bij

  • Gespreksvoering
  • Teamsamenwerking
  • Leiding geven
  • Presentatie

Neemt u voor een kennismakingsgesprek contact op dan maken we op korte termijn een afspraak.