27 nov

Masterclass: Uit balans om in beweging te komen

Op 15 november organiseerde In voor Zorg de masterclass: leidinggeven aan zelfstandige medewerkers in de Zorg. Er waren veel leidinggevenden die de omslag naar coachend-leidinggeven aan het maken zijn. Er waren ook organisatiecoaches die het proces richting zelfsturing aan het begeleiden zijn.

Wil je ervaringen en kennis uitwisselen over dit onderwerp: lees meer op het platform van In Voor Zorg


In de inleidingen, gegeven door door Ben Kuiken (filosoof en journalist)  en Konnie Huijers/Margaret Krijnen (Beukelaargroep) kwam sterk naar voren dat het heel gezond is om uit balans te zijn. Het is een onvermijdelijk onderdeel van in beweging zijn. Ben gaf het voorbeeld van schaatsen: om vooruit te komen moet je jezelf steeds even even uit balans brengen.

Ben vertelde over de visie van Nol Groot, hoogleraar en ex directeur van NS-reizigers op het spanningsveld in de complexiteit van organisaties op dit moment: Leidinggevenden hebben geen controle meer, ze zien hun werknemers ‘te’ weinig. En toch heb je als manager wel invloed.

Waarin zit dan deze invloed?


1.Faciliteren

-Houd je medewerkers uit de wind voor de ‘shit’ van boven, zoals procedures en regels. Ze houden hierdoor ruimte om hun werk te doen

-Stimuleer het gesprek. Zo leer je van elkaar: “hoe doe jij dat?”

-Zorg voor juiste middelen, bv IT ondersteuning


2.Inspireer en daag uit: zorg voor de Vonk

-Wat is het doel

-Stimuleer de dialoog, dat wakkert de drive aan

-Maak het leuk


3.Leer op je handen zitten

-De manager heeft niet altijd gelijk, misschien moet je niet altijd gelijk willen hebben

-Ga niet te snel oplossingen verzinnen

-Geef alleen gevraagd advies


In de inleiding van Konnie en Margaret was meer een beleving dan een voordracht: door verschillende opdrachten lieten ze ons aan den lijve ondervinden wat het is om uit evenwicht gebracht te zijn en geen controle te hebben over waar ‘het’ heengaat.


Innovatie als improvisatie

De regels van (theater) improvisatie gaven ze als metafoor voor ‘gedragsregels’ voor omgaan met innovatie:

-Stop met (te kritisch) denken

-Acteer in het hier en nu

-Alles wat aangeboden wordt blijmoedig accepteren

-Gun de ander een leuke tijd

-Ga samen op zoek naar goud (erken dat je het niet weet)


Achteraf werden ervaringen en observaties benoemd, het ‘resultaat’: Samenwerking, Vertrouwen, Luisteren en kijken wat er om je heen gebeurt, betrokkenheid, Fouten durven maken, Overgave, Plezier, Humor, Kwetsbaarheid, Creativiteit, Het ging vanzelf.


Er werd veel ‘geoogst’ ondanks dat sommigen zich tijdens de opdrachten wanhopig of zelfs geïrriteerd afvroegen: Waar gaat dit naar toe????


De rest van de dag bestond uit kennis en ervaringen uitwisselen in kleine groepen deelnemers onder leiding van een coach die verbindingen legde en nieuwe inzichten inbracht.

Eén van de gesprekken in onze groep ging over betrokkenheid van medewerkers bij de veranderende organisatie.

Uitspraken waren:


“Mensen moeten 70% van hun eigen waarden en normen kunnen terugvinden in de organisatie. Je kunt wel leven met de ‘verschillen’ die de andere 30% met zich meebrengen. Als het verschil tussen team en organisatie te groot wordt krijg je teams gesloten teams die los staan van de organisatie”


“Een visie moet in middelen worden waargemaakt (bv als je 24 uurs beschikbaarheid wilt moet dat wel betaald worden). Anders stuur je op loyaliteit: Nooit doen!). Als het toch gebeurt moeten medewerkers hun grens aangeven: Stoppen en Nee zeggen”.