22 nov

Nieuw: Training ‘Geef body aan communicatie’

Verbeteren van communicatie met klanten en collega’s vanuit fysiek bewustzijn. Deze praktijkgerichte training heeft Harriët Ordelman ontwikkeld in samenwerking met Annemarike van Egmond voor leidsters van kinderdagverblijven. Elementen die aan bod komen zijn o.a. voeren van verschillende typen gesprek, authentiek contact maken, aandachtig luisteren, overtuigend een boodschap brengen. Nieuwe vaardigheden en denkpatronen worden versterkt door de fysieke werkvormen die een wezenlijk deel van de training zijn. Ze maken dat een deelnemer in contact blijft met zichzelf en de ander, onnodige spanning loslaat, zelfvertrouwen en overtuigingskracht blijft voelen en uitstralen.

Neem gerust contact op om te overleggen of deze training ook geschikt is voor jou(w organisatie) geschikt is.