Coach methoden

Een coach biedt een veilige en prikkelende omgeving voor reflectie op gedrag, gevoel, gedachten, op zelfbeeld, visie en interactie met de omgeving. Het effect is een frisse kijk op het leven en werk en nieuwe mogelijkheden om hier vorm en richting aan te geven.

Door de jaren heen heb ik mij door opleiding en ervaring een scala aan coachmethoden en toepassingen daarvan eigen gemaakt. Het is inspirerend om die in mijn werk te verbinden. Hieronder volgt een overzicht.

Ontwikkelingsgericht coachen

In ontwikkelingsgericht coachen wordt de directe coachvraag benaderd in relatie tot de onderliggende ontwikkeling van team /persoon. Wat is er op dat moment nodig om te veranderen en wat houdt hem daarin tegen.
Het versterken van het zelfsturend vermogen van team/persoon( het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het veranderingsproces) is een belangrijk onderdeel van het traject.

Oplossingsgericht coachen

Bijzonder aan de oplossingsgerichte aanpak (i.t.t. een probleemgerichte aanpak) is dat de nadruk ligt op de sterke kanten van de gecoachte: Veranderen vanuit sterkte perspectief.
Het startpunt is dat de gecoachte heel helder voor ogen krijgt waar ie naar toe wil.
Vervolgens wordt alle aandacht gericht op de ervaring van de mogelijkheden die hij al in zich heeft om dit te bereiken. Stap voor stap krijgt de gewenste situatie steeds meer de ruimte.

Voice Dialogue en Transformatie Psychologie

In Voice Dialogue wordt met een bewustzijnsmodel gewerkt dat ontwikkeld is door de psychologen Hal en Sidra Stone. Zij zijn belangrijke vertegenwoordigers van de Transformatie Psychologie.

Wie wij zijn geworden, is mede bepaald door invloedrijke mensen en ervaringen uit ons verleden. Van hen hebben wij veel geïnternaliseerd als ‘primaire delen’ van onszelf. Deze hebben de overhand bij ons dagelijks handelen, handhaven de discipline, dragen de verantwoordelijkheid. Andere delen van onszelf zijn hierdoor meer op de achtergrond geraakt, we zijn ons minder bewust van hun bestaan en kunnen hen minder inzetten in leven en werk. Terwijl ook deze delen veel kunnen bijdragen aan onze effectiviteit, vitaliteit en plezier in werk en leven.

In Voice Dialogue gaat de coach letterlijk in gesprek met de verschillende delen en geeft ieder deel de waardering die het verdient. Hiermee vergroot u uw bewustzijn waardoor u vrijer kunt kiezen voor hoe u wilt voelen, denken en handelen.

In coaching van teams en groepen is het een effectieve methode om de verschillende mensen met hun kwaliteiten en rollen meer tot hun recht te laten komen.

Rationeel Emotieve Training

Uitgangspunt is dat gedachten ons gevoel en daardoor ook ons gedrag beïnvloeden.  Angstige gedachten zorgen voor stress en belemmeren ons om te doen wat goed is. R.E.T. helpt om milder naar onszelf te zijn. Daardoor voelen we ons rustiger en krachtiger en worden we vrijer om te kiezen hoe we willen voelen en handelen.

Mindfulness

Als mens en als professional wordt je in leven en werk voortdurend geconfronteerd met kleine en grote uitdagingen. Mindfulness  leert om in die situaties creatief te blijven, open voor nieuwe mogelijkheden en uw vitaliteit te behouden. U ontwikkelt een wakker bewustzijn en een niet-oordelende houding in relatie tot uzelf en uw omgeving.

U versterkt uw vermogen om u aandacht te laten rusten in het hier en nu, het lichaam en adem voelen, zien en horen wat wat zich werkelijk in het moment afspeelt in plaats van wat u verwacht vanuit eerdere ervaringen.

Aandacht training helpt voor vergroten van (zelf) vertrouwen en verminderen van ongezond piekeren af waardoor de vitaliteit toeneemt en de aandacht gericht kan worden op zaken die van belang zijn en het leven de moeite waard maken.

Procesbegeleiding met Deep Democracy

Ideevorming en besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Conflicten aangaan, oplossen en er niet omheen lopen. Zorgen dat iedereen gehoord wordt, ook degenen van wie het idee verschilt van de mening van de meerderheid.

Tegen de tijd dat de verschillen en botsende meningen boven water komen drijven, is er vaak al een diepe kloof geslagen tussen het meerderheids- en het minderheids- standpunt. Met gedoe, gemopper en ruzie als gevolg. Om escalatie te voorkomen en de verschillen te benutten, is het belangrijk om in een vroeg stadium het conflict op te zoeken. Niet de verschillen wegpoetsen, maar juist onderzoeken.

Teamontwikkeling

Bij teamcoaching richt de coach zich op de patronen (in gedrag en onderliggende drijfveren) die zichtbaar worden in de interactie in het team en van het team met de omgeving. Integreren van verschillen (bv in werkwijze, kwaliteiten, drijfveren) is een wezenlijk onderdeel van teamontwikkeling.

Organisatie coaching met Systemisch Transitie Management

Veranderingen in organisaties verlopen niet altijd even soepel. Invoeren van nieuwe werkwijzen, structuren, methodieken of rollen (veranderingen in de bovenstroom) gaat namelijk altijd hand in hand met psychologische verandering (verandering in de onderstroom).

Medewerkers, leidinggevenden en teams moeten een psychologische transitie doormaken om zich ook werkelijk anders te gaan gedragen. Soms is het zelfs van belang dat een organisatie cultuur verandert (bv naar een cultuur die meer gericht is op leren en ontwikkelen, op resultaat- of klantgerichtheid of op behoud van vitaliteit). Zodat verandering niet blijft steken in het (zoveelste) verbeterplan.

Systemisch Transitie Management kijkt naar de verbinding van de boven en onderstroom en betrekt de psychologische transitie in het veranderproces.

Logische niveaus

Er zijn verschillende lagen waarin iemand functioneert en zich ontwikkelt: omgeving, gedrag, kwaliteiten, overtuigingen, identiteit(zelfbeeld) en visie.  In de coaching wordt verkent op welke laag de meeste ruimte voor ontwikkeling is.

 

 

 

Uitgelicht

Haal zoveel mogelijk uit de begeleiding en uw eigen inspanning door op drie niveaus tegelijk te ontwikkelen: de persoon, het team en de organisatie als geheel.

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–