Interactie

De interactie tussen mensen bepaalt uiteindelijk het resultaat.

Helder communiceren

U wilt:

Een organisatie waar gespreksvaardigheden actief worden ingezet om doelen te realiseren.

Inhoud:

verbale en non-verbale communicatie

 • de eigen boodschap helder overbrengen
 • de essentie van de boodschap van de ander: luisteren, samenvatten en doorvragen
 • vier niveaus in een gesprek
 • omgaan met emoties
 • grenzen aangeven, verzoek doen

Resultaat:

Deelnemers kunnen hun boodschap duidelijk en overtuigend overbrengen en richting geven aan een gesprek.

Verbindende communicatie

U wilt:

Mensen die zelfstandig kunnen zorgen voor begripvolle werkrelaties. Die conflicten zien als moment om je samen verder te ontwikkelen en conflicten kunnen oplossen.

Inhoud:

 • Waarnemen versus oordelen
 • Conflict hantering
 • Gevoelens en behoeften als drijfveer voor gedrag
 • Omgaan met verschillen

Resultaat:

Aandacht voor en (h)erkenning van eigen behoeften en die van anderen. Inzicht in het ontstaan, de betekenis en het oplossen van conflicten. Deelnemers kennen de eigen invloed die ze daarin hebben.

Feedback

U wilt:

Een lerende werkomgeving waarin mensen zich open en opbouwend naar elkaar uitspreken. Teams die zich ontwikkelen.

Inhoud:

 • gezamenlijke doelen en functioneel gedrag
 • samen leren van feedback
 • gedrag, het effect van gedrag,  gevoel en onderliggende behoefte
 • werken met feedback:  oefenen en praktijksituaties
 • wat maakt feedback geven lastig of juist makkelijker

Resultaat:

Gedrag, het effect van gedrag en onderliggende behoeften en emoties worden op constructieve manier besproken. Deelnemers kunnen deze zaken ter sprake brengen, komen tot afstemming met de ander/binnen het team. Vervolgens kunnen ze werkbare afspraken maken.

Interactie stijlen en persoonlijke uitstraling

U wilt:

Mensen die hun uitstraling flexibel kunnen afstemmen op wat een situatie van ze vraagt.

Inhoud:

 • Interactiemodel op basis 6  interactie stijlen leren kennen en ermee experimenteren
 • Relatie tussen interactiestijl en doel van een interactie
 • Individueel ‘Stijlen profiel’
 • Toepassing in de praktijk aan de hand van eigen werksituaties

Resultaat:

Deelnemers zijn zich bewust van de indruk die zijn op anderen maken en wat het effect daarvan is. Ze kunnen variëren in gedrag en expressie op een manier die hen versterkt in wie ze zijn en wat ze willen bereiken.

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–