Interactie

De interactie tussen mensen bepaalt uiteindelijk het resultaat.

Helder communiceren

U wilt

uw gespreksvaardigheden actief inzetten om doelen te realiseren.

Inhoud

verbale en non-verbale communicatie

 • de eigen boodschap helder overbrengen
 • de essentie van de boodschap van de ander: luisteren, samenvatten en doorvragen
 • vier niveaus in een gesprek
 • omgaan met emoties
 • grenzen aangeven, verzoek doen

Resultaat

U kunt uw boodschap duidelijk en overtuigend overbrengen en richting geven aan een gesprek.

Verbindende communicatie

U wilt

zelfstandig kunnen zorgen voor begripvolle werkrelaties. Conflicten zien als moment om je samen verder te ontwikkelen en conflicten kunnen oplossen.

Inhoud

 • waarnemen versus oordelen
 • conflict hantering
 • gevoelens en behoeften als drijfveer voor gedrag
 • omgaan met verschillen

Resultaat

Aandacht voor en (h)erkenning van eigen behoeften en die van anderen. Inzicht in het ontstaan, de betekenis en het oplossen van conflicten. U kent de invloed die u daar zelf op hebt.

Feedback

U wilt

een lerende werkomgeving waarin u e collega's zich open en opbouwend naar elkaar uitspreken. Een team wat zich ontwikkelt.

Inhoud

 • gezamenlijke doelen en functioneel gedrag
 • samen leren van feedback
 • gedrag, het effect van gedrag,  gevoel en onderliggende behoefte
 • werken met feedback:  oefenen en praktijksituaties
 • wat maakt feedback geven lastig of juist makkelijker

Resultaat

Gedrag, het effect van gedrag en onderliggende behoeften en emoties worden op constructieve manier besproken. U en uw team kunnen deze zaken ter sprake brengen, komen tot afstemming met de ander/binnen het team. Vervolgens kunt u hierover werkbare afspraken maken.

Interactie stijlen en persoonlijke uitstraling

U wilt

uw uitstraling flexibel kunnen afstemmen op wat een situatie van u vraagt.

Inhoud

 • interactiemodel op basis 6  interactie stijlen leren kennen en ermee experimenteren
 • relatie tussen interactiestijl en doel van een interactie
 • individueel ‘Stijlen profiel’
 • toepassing in de praktijk aan de hand van eigen werksituaties

Resultaat

U bent zich bewust van de indruk die u op anderen maakt en wat het effect daarvan is. U kunt variëren in interactiestijl op een manier die hen versterkt in wie u bent en wat u wilt bereiken.

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–