Werken in een team

Zoveel mensen, zoveel kennis en talenten

U wilt:

Teams waarin leden actief bijdragen aan de vorming van een krachtig team, waar optimaal gebruik gemaakt wordt van aanwezige kennis, talenten en  ervaringen.

Inhoud:

  • teamontwikkeling: het verschil tussen overleven en ontwikkelen
  • proces en resultaat
  • verbindende communicatie
  • gebruik maken van verschillen in een team
  • kwaliteiten
  • teamrollen

Resultaat:

Deelnemers weten wat teamontwikkeling inhoudt. Ze kunnen hun communicatie in zetten om  vanuit onderlinge verschillen een sterker team te worden en met meer plezier tot betere resultaten te komen.

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–