Werken in een team

Zoveel mensen, zoveel kennis en talenten

U wilt

een team waarin leden actief bijdragen aan de vorming van een krachtig team, waar optimaal gebruik gemaakt wordt van aanwezige kennis, talenten en  ervaringen.

Inhoud

  • teamontwikkeling: het verschil tussen overleven en ontwikkelen
  • proces en resultaat
  • verbindende communicatie
  • gebruik maken van verschillen in een team
  • kwaliteiten
  • teamrollen

Resultaat

U weet wat teamontwikkeling inhoudt. U kunt uw communicatie in zetten om  vanuit onderlinge verschillen een sterker team te worden en met meer plezier tot betere resultaten te komen.

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–