Persoonlijke effectiviteit

Een krachtige, gezonde medewerker draagt bij aan een krachtige, gezonde organisatie

Gezond assertief optreden

U wilt:

Mensen die vanuit zelfvertrouwen hun mening en ideeën geven. Die daarmee goed voor zichzelf zorgen een opbouwende bijdrage leveren aan uw organisatie.

Inhoud:

 • persoonlijke patronen in denken, voelen en doen
 • grenzen aangeven en een verzoek doen
 • feedback geven
 • omgaan met conflicten
 • ontspanning en ademhaling
 • eigen inbreng en overtuigingskracht

Resultaat:

Deelnemers maken makkelijker contact. Ze  ervaren hun eigen behoeften en ideeën als belangrijk en hebben vandaar uit interesse voor die van anderen. Ze hebben inzicht in onderliggende patronen van hun gedrag en kunnen hier zelf sturing aan te geven.

Omgaan met werkdruk en stress

De onderstaande trainingsonderdelen kunt u naar eigen wens combineren:

1. Alarm !

U wilt:

Uw wilt dat uw mensen op tijd actie ondernemen wanneer ze last hebben van ongezonde stress. Zo voorkomt u uitval door ziekte

Inhoud:

 • Gezonde en ongezonde stress
 • Vroegtijdig herkennen van stress signalen  lichaamsbewustzijn
 • Signalen omzetten in effectief gedrag
 • Mindfulness

Resultaat:

Deelnemer is alert op  het effect van over of onder belasting op zichzelf en zijn functioneren. Hij signaleert stress en weet hoe daar preventief actie op te ondernemen is.

2. Mindfulness

U wilt:

Vitale mensen die op een effectieve manier omgaan met werkdruk en kunnen focussen in hun werk, die met energie hun werk doen.

Inhoud:

 • Wat is Mindfulness?
 • Beoefenen van Mindfulness
 • Mindfulness als stressreductie
 • Mindfulness als aandachtstraining
 • Toepassen van Mindfulness in de dagelijkse praktijk

Resultaat:

Deelnemer heeft het effect van Mindfulness  op stress en focus ervaren en kent manieren om het toe te passen in de dagelijkse praktijk.

3. Overtuigd

U wilt:

Mensen die vol overtuiging hun voornemens in praktijk kunnen realiseren.

Inhoud:

 • Persoonlijke basishouding
 • Hoe hou ik mezelf tegen om te doen wat ik me heb voorgenomen
 • Innerlijke overtuigingen die helpen bij het realiseren van plannen

Resultaat:

Deelnemer weet hoe hij vanuit innerlijke rust kan doen wat hij zich heeft voorgenomen. Hij (her)kent zijn eigen valkuilen hierbij. En heeft handvaten om vanuit zelfvertrouwen invloed op eigen houding en de situatie te hebben.

 

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–