Persoonlijke effectiviteit

Een krachtige, gezonde medewerker draagt bij aan een krachtige, gezonde organisatie

Gezond assertief optreden

U wilt

vanuit zelfvertrouwen uw mening en ideeën geven. Daarmee goed voor uw belangen en behoeften zorgen en een opbouwende bijdrage leveren aan de organisatie.

Inhoud

 • persoonlijke patronen in denken, voelen en doen
 • grenzen aangeven en een verzoek doen
 • feedback geven
 • omgaan met conflicten
 • ontspanning en ademhaling
 • eigen inbreng en overtuigingskracht

Resultaat

U maakt makkelijker contact. U  ervaart  uw eigen behoeften en ideeën als belangrijk en heeft interesse voor die van anderen. U heeft inzicht in onderliggende patronen van uw gedrag en kunt hier zelf sturing aan geven.

Omgaan met werkdruk en stress

De onderstaande trainingsonderdelen kunt u naar eigen wens combineren:

1. Alarm !

U wilt

op tijd actie ondernemen wanneer u last hebt van ongezonde stress. Zo voorkomt u uitval door ziekte

Inhoud

 • gezonde en ongezonde stress
 • vroegtijdig herkennen van stress signalen  lichaamsbewustzijn
 • signalen omzetten in effectief gedrag
 • Mindfulness

Resultaat

U bent alert op  het effect van over- of onder belasting op uzelf en uw functioneren. U signaleert stress en weet hoe daar preventief actie op te ondernemen is.

2. Mindfulness

U wilt

zich vitaal voelen en met energie uw werk doen. U wilt met aandacht uw werk doen en op een effectieve manier omgaan met werkdruk.

Inhoud

 • wat is Mindfulness?
 • beoefenen van Mindfulness
 • Mindfulness als stressreductie
 • Mindfulness als aandachttraining
 • toepassen van Mindfulness in de dagelijkse praktijk

Resultaat

U heeft het effect van Mindfulness  op stress en aandacht ervaren en kent manieren om het toe te passen in de dagelijkse praktijk.

3. Eigenaarschap

U wilt

vol overtuiging uw voornemens in praktijk kunnen realiseren.

Inhoud

 • persoonlijke basishouding
 • hoe hou ik mezelf tegen om te doen wat ik me heb voorgenomen
 • innerlijke overtuigingen die helpen bij het realiseren van plannen

Resultaat

U weet hoe u vanuit innerlijke rust kan doen wat u zich heeft voorgenomen. U (her)kent uw eigen valkuilen hierbij. En hebt handvaten om vanuit zelfvertrouwen invloed op eigen houding en de situatie te hebben.

 

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–