Intervisie

U wilt optimaal gebruik maken van de aanwezige talenten, kennis en vaardigheden van u en uw collega's.

Inhoud

  • begeleide intervisie op basis van casuïstiek uit uw praktijk
  • op gestructureerde wijze van elkaar leren en elkaar inspireren
  • een veilige omgeving om samen kritisch en opbouwend bij ieders aanpak stil te staan

Resultaat

Eye openers over uw eigen aanpak en die van uw collega's. Nieuwe ingangen om situaties effectief aan te pakken.

Neemt u voor een kennismakingsgesprek contact op dan maken we op korte termijn een afspraak.

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–