Intervisie

U wilt optimaal gebruik maken van de kracht van uw organisatie: van de aanwezige talenten, kennis en vaardigheden van ervaren mensen.

Wij trainen en coachen deze mensen om als mentor op professionele wijze de ontwikkeling van collega’s te ondersteunen.

We begeleiden intervisie tussen collega’s. Zo kunnen zij op gestructureerde wijze van elkaar leren en elkaar inspireren.

Neemt u voor een kennismakingsgesprek contact op dan maken we op korte termijn een afspraak.

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–