Hoe werk ik

Ik ben iemand die ruimte geeft aan het verhaal van de ander. Ik luister actief naar wat en hoe iemand het vertelt. Hiermee voelen mensen zich gehoord en veilig. Ik sta met oprechte persoonlijke aandacht en een zekere speelsheid stil bij wat iemand doet en wat hem daartoe beweegt. Daardoor nodig ik mensen uit om dit zelf ook te doen en te gaan vertrouwen op eigen mogelijkheden.
Van hieruit begeleid ik verandering op organische wijze.
Confronteren doe ik vanuit menselijke betrokkenheid. Omdat ik graag resultaat van mijn werk zie hou ik doel en rode draad tijdens het proces sterk voor ogen.

Ik heb me gespecialiseerd in verschillende methodieken: zie hieronder meer.

Tijdens mijn loopbaan heb ik de stap gezet van danseres, docent body-awareness en creative movement en leidinggevende bij een Centrum voor de Kunsten naar personeels- en organisatie ontwikkeling binnen profit- en non-profit organisaties.

Mijn achtergrond in dans en beweging maakt dat ik

  • Insteek op waar de energie zit
  • De samenhang ken van denken, voelen en doen en de verbindende rol die het lichaam daarin speelt
  • Open sta en enorme waardering heb voor menselijke verschillen en hun kracht en kwetsbaarheid.
  • Direct en laagdrempelig contact maak met mensen
  • Veel inlevingsvermogen, discipline en geduld heb

Als leidinggevende ken ik organisatie dynamieken en hoe deze tot meer of minder goede resultaten kunnen leiden.

Meer over mijn opleidingen en werkervaring zie LinkedIn

Coach methoden

Meer over de coachmethoden die ik gebruik zie de pagina coachmethoden.

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–