Hoe werk ik

Ik ben iemand die ruimte geeft aan het verhaal van de ander. Ik luister actief naar wat en hoe iemand het vertelt. Hiermee voelen mensen zich gehoord en veilig. Ik sta met directe persoonlijke aandacht en een zekere speelsheid stil bij wat iemand doet en wat hem daartoe beweegt. Daardoor nodig ik mensen uit om dit zelf ook te doen en te gaan vertrouwen op eigen mogelijkheden.
Van hieruit begeleid ik verandering op organische wijze.
Confronteren doe ik vanuit menselijke betrokkenheid. Omdat ik graag resultaat van mijn werk zie hou ik doel en rode draad tijdens het proces sterk voor ogen.

Ik heb me gespecialiseerd in verschillende methodieken: zie hieronder meer.

Tijdens mijn loopbaan heb ik de stap gezet van danseres, docent body-awareness en creative movement en leidinggevende bij een Centrum voor de Kunsten naar personeels- en organisatie ontwikkeling binnen profit- en non-profit organisaties.

Mijn achtergrond in dans en beweging maakt dat ik

  • Insteek op waar de energie zit
  • De samenhang ken van denken, voelen en doen en de verbindende rol die het lichaam daarin speelt
  • Open sta en enorme waardering heb voor menselijke verschillen en hun kracht en kwetsbaarheid.
  • Direct en laagdrempelig contact maak met mensen
  • Veel inlevingsvermogen, discipline en geduld heb

Als leidinggevende ken ik organisatie dynamieken en hoe deze tot meer of minder goede resultaten kunnen leiden.

Meer over mijn opleidingen en werkervaring zie LinkedIn

Coach methoden

Een coach biedt een veilige en prikkelende omgeving voor reflectie op gedrag, gevoel, gedachten, op zelfbeeld, visie en interactie met de omgeving. Het effect is een frisse kijk op het leven en werk en nieuwe mogelijkheden om hier vorm en richting aan te geven.

Door de jaren heen heb ik mij door opleiding en ervaring een scala aan coachmethoden en toepassingen daarvan eigen gemaakt. Het is inspirerend om die in mijn werk te verbinden. Hieronder volgt een overzicht.

Teamontwikkeling

Bij teamcoaching richt de coach zich op de patronen (in gedrag en onderliggende drijfveren) die zichtbaar worden in de interactie in het team en van het team met de omgeving. Integreren van verschillen (bv in werkwijze, kwaliteiten, drijfveren) is een wezenlijk onderdeel van teamontwikkeling.

Organisatie coaching en procesbegeleiding

 

Deep Democracy

 

Ontwikkelingsgericht coachen

In ontwikkelingsgericht coachen wordt de directe coachvraag benaderd in relatie tot de onderliggende ontwikkeling van team /persoon. Wat is er op dat moment nodig om te veranderen en wat houdt hem daarin tegen.
Het versterken van het zelfsturend vermogen van team/persoon( het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het veranderingsproces) is een belangrijk onderdeel van het traject.

Oplossingsgericht coachen

Bijzonder aan de oplossingsgerichte aanpak (i.t.t. een probleemgerichte aanpak) is dat de nadruk ligt op de sterke kanten van de gecoachte: Veranderen vanuit sterkte perspectief.
Het startpunt is dat de gecoachte heel helder voor ogen krijgt waar ie naar toe wil.
Vervolgens wordt alle aandacht gericht op de ervaring van de mogelijkheden die hij al in zich heeft om dit te bereiken. Stap voor stap krijgt de gewenste situatie steeds meer de ruimte.

Logische niveaus

Er zijn verschillende lagen waarin iemand functioneert en zich ontwikkelt. Deze worden in de coaching berokken: omgeving, gedrag, kwaliteiten, overtuigingen, identiteit(zelfbeeld) en visie. Het uitganspunt is dat gedrag alleen dan blijvend kan veranderen als ook onderliggende lagen in beweging komen.

Voice Dialogue

Een krachtige methode om innerlijke drijfveren en motieven te leren kennen. Met als doel om effectiever en bewuster sturing te gaan geven aan eigen handelen.

Rationeel Emotieve Training

Uitgangspunt is dat gedachten ons gevoel en daardoor ook ons gedrag beïnvloeden. Met belemmerende gedachten zorgen voor stress en belemmeren ons om te doen wat goed is. R.E.T. helpt om milder naar onszelf te zijn. Daardoor voelen we ons rustiger en krachtiger en worden we vrijer om te kiezen hoe we ons willen gedragen.

Mindfulness

Loslaten van onnodige spanningen, voelen van lichaam en adem, aandacht laten rusten in het hier en nu. Aandacht training helpt voor vergroten van (zelf) vertrouwen. Ook neemt onnodig piekeren af waardoor de vitaliteit toeneemt en de aandacht gericht kan worden op zaken die van belang zijn.

“In every city I visit I am interested in the people’s gestures and postures-in their bodies. I touch their bodies, hold their hands, say something to them. My body is my first environment, the one I was born into. This environment inside and outside my skin always supports my imagination through its subtle dance: inside-out, outside-in” — Min Tanaka–