04 okt

Geslaagde boekpresentatie De rijkdom van verschillen


Op vrijdag 21 september 2018 organiseerde  Kalorama samen met Wisselwerking een  boekpresentatie en workshop. Ruim 50 geïnteresseerden, waarvan het merendeel als coach in de zorg werkt, luisterden met volle aandacht naar de presentatie van auteur en coach Harriët Ordelman. Harriet: “Met dit boek, ‘DE RIJKDOM VAN VERSCHILLEN’, wil ik graag een bijdrage leveren aan het gesprek wat coachen in een Rijnlandse organisatie is of in een organisatie die volgens dezelfde waarden werkt. Een Rijnlandse organisatie is een werkgemeenschap: vakmensen die met plezier doen wat de bedoeling is, zoals goede zorg en welzijn realiseren voor bewoners. De collega’s zijn samen geïnspireerd door dit gezamenlijke doel. Collega’s werken niet vóór de bewoners maar mét de bewoners. De waarden gelijkwaardigheid, verbinding, vertrouwen en eigenaarschap staan centraal. Ik heb het geschreven voor coaches maar hoop van harte dat het ook gelezen wordt door eenieder die binnen een organisatie hiermee bezig is. En natuurlijk door teams zelf. Dit boek laat zien hoe het vakmanschap van coaches gericht is op het realiseren van deze waarden. Het boek geeft ingangen om het gesprek over coaching te verdiepen, de rol van de coach verder te verkennen en daarmee de effectiviteit van coaching te vergroten.”

Workshop ‘De grens van het onbekende: verkennen of overtuigen?’

Na de presentatie startte de workshop over verkennen of overtuigen. Tijdens de workshop laat Harriet de deelnemers ervaren wat een essentieel verschil is tussen verkennen of overtuigen. Ze legt uit: “Met overtuigen verspreid je dat wat je al weet en kent en wil je de ander gelijk laten denken of handelen als jezelf. Terwijl je met verkennen nieuwe dingen gaat ontdekken. Alle deelnemers lopen  in tweetallen door de ruimte. Waarbij de één zijn ogen dicht houdt en zich laat leiden door de ander. Het komt nu aan op vertrouwen en verbinding.” De ervaringen zijn verschillend: “Voor mij was het spannend, ik kende degene met wie ik liep niet, maar na een paar minuten durf je meer te vertrouwen.” Of: “Wij kenden elkaar en liepen zelfs heel hard.” Door deze ervaring merk je hoe belangrijk vertrouwen is en te leren luisteren naar wat lichaam en geest hierover te vertellen hebben.

Het tweede deel van de workshop bestond uit het verder verkennen van de Rijnlandse waarden. Dat gebeurde in kleine groepen. Door te discussiëren en elkaar om de beurt aan het woord te laten, werden ervaringen en kennis uit de praktijk gedeeld. De afsluiting van de workshop bestond uit het schrijven van een Japanse Haiku geïnspireerd op de conclusies uit deze sessie. Het resultaat was overweldigend. Met poëzie een verbinding maken! Er werden zoveel haiku’s geschreven dat Kalorama deze zal bundelen en onder deelnemers zal verspreiden.

Wij durven dromen
Verschillen inspireren
Verbinding werkt

Een van de ter plekke geschreven haiku’s

Toepassing van coaching en het boek in de praktijk bij Kalorama

Het boek is vooral een toelichting op het werken volgens de Rijnlandse waarden door zelforganiserende  teams. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk en hoe ga je als organisatie met de rol van een coach om? Fieke van Deutekom, bestuurder van Kalorama vertelt: “Wat mij betreft gaat het er vooral om hoe een team zich ontwikkelt. Coaches kunnen teams maximaal stimuleren in het nemen van eigenaarschap. En hen helpen hoe ze dit samen kunnen oppakken. Het boek illustreert hoe je dat vorm kunt geven. Wat we willen is dat we de teams het zelfvertrouwen geven zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn. Het vakmanschap van de zorg. Bij Kalorama hebben we op dit moment twee coaches in huis. Kalorama is al eerder gestart met zelforganisatie en sinds 2017 hebben we het Rijnlandse gedachtengoed toegevoegd. Het is een proces en dat kost tijd.  Het is ongelooflijk belangrijk dat iedereen binnen de organisatie werkt vanuit dezelfde visie en het gedachtengoed. Hierbij denk ik op dit moment specifiek aan de bedrijfsondersteunende diensten en dat zij vanuit hun specialisme de zorgteams maximaal kunnen ondersteunen. Onze collega’s in de zorg weten als geen ander hoe goede zorg moet zijn. Daar voeg ik heel graag aan toe dat ik oprecht de collega’s die bij ons werken, de ruimte en het vertrouwen wil geven voor hun vakmanschap. Coaching helpt ons bij deze visie en ontwikkeling.”

Praktisch en toegankelijk geschreven

Marike van Waas is teamcoach bij de Catharina Stichting uit West Voorne. Zij is van mening dat het boekje niet alleen heel praktisch en toegankelijk geschreven is maar dat het ook laat zien wat het verschil is tussen ‘gewoon’ coachen en ‘Rijnlands’ coachen. “Juist voor mensen voor wie het werken volgens Rijnlandse waarden nieuw is, is dit boekje heel verhelderend”, vertelt Marike. “Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en kunnen dan veel uit dit boek halen.”

Het boek bestellen?

Het boek is voor € 15,00 plus verzendkosten te bestellen door een mail te sturen naar info@www.wisselwerking.eu

Lunch en netwerken tot slot

Onder het genot van overheerlijke broodjes werd er nog lang nagepraat. Voor sommige deelnemers was het een eerste verkenning voor anderen een feest der herkenning. Opgeladen met een dosis inspiratie én het boek in de tas ging menigeen weer huiswaarts.