22 nov

Nieuw: Waarden en mindset in team-samenwerking

Een actieve en creatieve workshop voor iedereen die met zijn team een frisse (door)start wil maken.Vanuit de principes van ‘Catastroferend denken’ en ‘Onvoorwaardelijke vriendelijkheid’ verkennen deelnemers de toekomst van hun samenwerking en de eerste stappen op weg daarnaar toe. Het resultaat is een uniek interactief team verhaal.De workshop is ontwikkeld door Francesco Melita in samenwerking met Harriët Ordelman


22 nov

Nieuw: Training ‘Geef body aan communicatie’

Verbeteren van communicatie met klanten en collega’s vanuit fysiek bewustzijn. Deze praktijkgerichte training heeft Harriët Ordelman ontwikkeld in samenwerking met Annemarike van Egmond voor leidsters van kinderdagverblijven. Elementen die aan bod komen zijn o.a. voeren van verschillende typen gesprek, authentiek contact maken, aandachtig luisteren, overtuigend een boodschap brengen. Nieuwe vaardigheden en denkpatronen worden versterkt door de fysieke werkvormen die een wezenlijk deel van de training zijn. Ze maken dat een deelnemer in contact blijft met zichzelf en de ander, onnodige spanning loslaat, zelfvertrouwen en overtuigingskracht blijft voelen en uitstralen.

Neem gerust contact op om te overleggen of deze training ook geschikt is voor jou(w organisatie) geschikt is.

22 nov

Wake-up oefening 1

Wake up oefeningen zijn een combinatie van doen en waarnemen. Het vergroot zelfgevoel. Wat rust en zelfvertrouwen geeft. Én een wakker lichaam is een bron van informatie over eigen functioneren en interacties met andere mensen!
Ze zijn zo simpel dat je ze tijdens je werk kunt doen. Kies twee keer per dag een moment, bv halverwege de morgen en halverwege de middag, om ze te doen.
Na een tijd bewust inplannen ga je ze overal tussendoor doen als je merkt dat het nodig is.

Doe maar gelijk mee als je dit leest, dan hoef je niet zo hard na te denken.

Zit rechtop op je zitbotten, zit vrij van de rugleuning van je stoel.

Voel het gewicht van je bekken rusten op de zitting van de stoel…..

Laat je bekken rustig naar voren kantelen door het eigen gewicht, gebruik hiervoor geen onnodige spierkracht (je krijgt een iets holle onderrug)….

Laat je bekken rustig naar achteren kantelen door het eigen gewicht, gebruik ook hiervoor geen onnodige spierkracht (je zakt nu iets achter je zitbotten)…..

En weer rustig kantelen naar voren……., naar achteren……., naar voren……. Dat is alles wat je doet.

Voel….

  • dat het gewicht van je bekken steeds door het midden beweegt: van voor, door het midden    naar achteren. Van achter, door het midden, naar voren….
  • dat je buik inhoud rust in je bekkenkom. Laat je lage buik organen zoveel mogelijk rusten in de kom van je bekken. Misschien voel je wel dat het gewicht van je buik inhoud mee glijdt van voor, door het midden naar achter. Van achter, door het midden naar achteren…..
22 nov

Gelezen artikel

Dit artikel schetst een inspirerend kader waarin mens en organisatie ontwikkeling zich de komende jaren afspeelt. Interessant voor  álle mensen die samenwerken. Én voor mensen die daar vanuit een HR-functie richting aan geven.

Ik herken in de afgelopen maanden in mijn eigen werk verschillende zaken die de schrijver bespreekt:

Als Academic Consultancy Team-coach weet ik dat het beste resultaat niet voort komt uit individueel toptalent maar uit hoe mensen samen tot prestaties komen. Daarbij verschillen tussen cultuur, deskundigheid en persoon kunnen integreren.

In  de training ‘Waarden en mindset in team-samenwerking’ ervaar ik hoe belangrijk waarden en identiteit zijn om  als mens en als organisatie te overleven in deze economisch zware tijden.

De samenwerking met iDoDareDream-foudation (zij ontwikkelen leiderschapskwaliteiten van jongeren) is heel inspirerend omdat we elkaar sterk vinden op waar we voor ‘staan’ in plaats van alleen op finaniele overwegingen.

Om het artikel te lezen klik op: Cultuur,_dat_zijn_de_mensen_en_’HR’_moet_meer_voor_mensen_gaan_betekenen